skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Versobering kindregelingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015  wordt er een versobering van de huidige kindregelingen doorgevoerd. Deze worden beperkt tot het volgende viertal: de Wet op de kinderbijslag; de Wet op het kindgebonden budget; de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige kindregelingen komen te vervallen.

De gevolgen van de versobering kindregelingen

Deze hervorming heeft in het kort de volgende gevolgen:
• De alleenstaande ouderkorting als heffingskorting wordt afgeschaft;
• De forfaitaire aftrek voor levensonderhoud kinderen wordt afgeschaft;
• Op het kindgebonden budget komt een kop van € 3.050,- voor alleenstaande ouders (bedrag per jaar);
• Het kindgebonden budget wordt voor het eerste kind met € 15,- verhoogd en voor het tweede kind met € 255,- (bedragen per jaar).

De uiteindelijke hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van de ouder.

Voor vrijwel alle gescheiden ouders zullen deze wijzigingen merkbaar zijn. Het was echter tot voor kort niet duidelijk of de fiscale wijzigingen aanleiding zouden geven om de reeds eerder vastgestelde alimentaties te herzien, of op welke wijze het gewijzigde kindgebonden budget bij de vaststelling van kinderalimentaties zou worden verwerkt.

Gevolgen van de versobering kindregelingen voor alimentatieverplichtingen

De Expertgroep Alimentatienormen heeft op 18 november j.l. uitsluitsel gegeven over de wijze waarop het nieuwe kindgebonden budget wordt verwerkt bij de berekening van de kinderalimentatie. Daarbij heeft de expertgroep ook geconcludeerd dat het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen. De aangebrachte wijzigingen zullen naar verwachting in de tweede helft van december 2014 in het definitieve rapport worden gepubliceerd.

Om ouders alvast een beeld te kunnen geven van de mogelijke gevolgen, is hieronder een voorbeeldberekening gegeven, waarbij de alimentaties vastgesteld in 2014 en in 2015 (op basis van de nu bekende cijfers) worden vergeleken.

In deze berekening wordt uitgegaan van een vader (bruto jaarinkomen € 50.000,-) en een moeder (bruto jaarinkomen € 20.000,-) met een kind van 8 jaar. Dit kind heeft het hoofdverblijf bij de moeder. De behoefte van het kind bedraagt steeds € 642,-.

Berekening 2014
Kindgebonden budget te ontvangen door de moeder: € 85,-
Resteert eigen aandeel kosten kind na aftrek kindgebonden budget: € 557,-
Draagkracht vader: € 760,-
Draagkracht moeder: € 163,-
Aandeel in de kosten vader: € 463,-
Aandeel in de kosten moeder: € 95,-
Zorgkorting ad 25{809870625abc29bbb0a603a21f793c007c40bd4ae0f24ab56bb8e15d15fc939f} = € 139,-
Kinderalimentatie: € 323,-
Fiscaal voordeel: € 35,-
Berekening 2015
Kindgebonden budget te ontvangen door de moeder: 296,-
Resteert eigen aandeel kosten kind na aftrek kindgebonden budget: € 346,-
Draagkracht vader: € 764,-
Draagkracht moeder: € 119,-
Aandeel in de kosten vader: € 300,-
Aandeel in de kosten moeder: € 47,-
Zorgkorting ad 25{809870625abc29bbb0a603a21f793c007c40bd4ae0f24ab56bb8e15d15fc939f} = € 87,-
Kinderalimentatie: € 213,-

Dit voorbeeld geeft weer dat het verschil tussen een kinderalimentatie vastgesteld in 2014 en 2015 groot kan zijn.

In 2014 besteedt de vader in dit voorbeeld netto € 427,- per maand aan het kind. De moeder besteed per maand netto € 95,- aan het kind. In 2015 besteedt de vader netto € 300,- per maand aan het kind en de moeder netto € 47,- per maand. Deze daling in de kosten van de ouders is toe te schrijven aan de verhoging van het kindgebonden budget voor een alleenstaande ouder.

De verschillen in de hoogte van de kinderalimentatie werken daarbij ook nog door in de vaststelling van de partneralimentatie. Indien naast kinderalimentatie ook partneralimentatie moet worden vastgesteld, betekent dit dat de verlaging van het aandeel van de man in de kosten van de kinderen ten gunste komt aan de beschikbare draagkracht voor de partneralimentatie. Er kan dan dus een hogere partneralimentatie vastgesteld worden.

Indien u en uw ex-partner willen weten wat deze wijziging voor uw alimentatieafspraken betekent, kunt u contact opnemen met ons kantoor voor een herberekening van de alimentaties.Gerelateerde blogs

Back To Top