skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Wet Pensioenverdeling bij Scheiding uitgesteld

U staat er wellicht niet gelijk bij stil maar een scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen. In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is bepaald dat beide partners bij een scheiding over en weer recht hebben en houden op de helft van het ouderdomspensioen van de ander dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Met ingang van 1 juli 2022 zou er echter een nieuwe wet in werking treden: de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2022. Deze wet is nu uitgesteld tot 1 januari 2027.

Tot 1 juli 2022: Verevening van het ouderdomspensioen

Bij verevening van het ouderdomspensioen keert de pensioenuitvoerder de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen maandelijks uit aan uw ex-partner vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Wanneer uw ex-partner met pensioen gaat, keert de pensioenuitvoerder van uw ex-partner de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen maandelijks aan u uit. Deze uitkeringen blijven over en weer voortduren tot één van beiden overlijdt. De partner die dan nog leeft, ontvangt vervolgens weer het volledige ouderdomspensioen dat door hem/haar zelf is opgebouwd. Tevens ontvangt hij/zij dan mogelijk nog een uitkering uit het bijzonder nabestaandenpensioen van de ex-partner.

Vanaf 1 juli 2022: Wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2022

Met ingang van 1 juli 2022 zou de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2022 in werking treden. Met het invoeren van deze wet komt de mogelijkheid van verevening van het ouderdomspensioen te vervallen en wordt conversie van het pensioen de nieuwe standaardregeling. Bij conversie wordt de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraak op zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen omgezet -geconverteerd- in een eigen ouderdomspensioenaanspraak. U krijgt zo dus een eigen ouderdomspensioenvoorziening bij de pensioenuitvoerder(s) van uw ex-partner. Dit ouderdomspensioen gaat aan u uitkeren wanneer u met pensioen gaat. Dit ouderdomspensioen blijft aan u uitkeren totdat u komt te overlijden. Indien uw ex-partner overlijdt, heeft dit geen gevolgen meer voor het pensioen dat u ontvangt.

Deze conversie wordt na de echtscheiding automatisch verwerkt. U hoeft dus niets te doen als u het eens bent met de nieuwe wettelijke regeling.

Nadelen van conversie van het pensioen

Een mogelijk nadeel van conversie is dat de partner die het ouderdomspensioen moet afstaan, het pensioen ook definitief kwijt is. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u dat deel van het ouderdomspensioen niet meer terug. Een ander mogelijk nadeel van conversie heeft betrekking op het nabestaandenpensioen: bij conversie wordt de aanspraak op het nabestaandenpensioen omgezet in een eigen ouderdomspensioenaanspraak. Hierdoor volgt er dus geen uitkering meer indien uw ex-partner overlijdt. Dit kan nadelige gevolgen hebben, met name indien u partner- of kinderalimentatie van deze ex-partner ontvangt.

Het is dan ook onder de nieuwe wet nog steeds mogelijk om in overleg afwijkende afspraken te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het bijzonder partnerpensioen niet te converteren, zodat die aanspraak in stand wordt gehouden. Ook kan worden afgezien van conversie zodat ieder het door hem/haar opgebouwde pensioen behoudt. Tevens behoort een afwijkend verdelingspercentage of een afwijkende verdelingsperiode tot de mogelijkheden. U moet dit dan binnen zes maanden na inschrijving van de echtscheiding aan de pensioenuitvoerder doorgeven.

Afspraak maken?

Door de nieuwe wet zijn ex-partners na de scheiding minder afhankelijkheid van elkaar. Het kan echter wenselijk zijn om toch af te wijken van deze wet. Laat u daarom goed informeren. Wilt u een afspraak maken met één van onze mediators? Neem vrijblijvend contact op.


Gerelateerde blogs

Back To Top