skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Gevolgen van de scheiding voor het pensioen worden vaak niet besproken

Bij een op drie scheidingen wordt niet gesproken over de gevolgen van de scheiding voor het pensioen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken van 1 november jongstleden. Het onderzoek is afgelopen zomer uitgevoerd door GfK. Van de ondervraagden die hun huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap beëindigd hebben, zegt 36 procent dat het pensioen bij de scheiding niet aan de orde is geweest.

De gevolgen van de scheiding voor het pensioen

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) is bepaald dat ex-partners in beginsel recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door de ander is opgebouwd.

Wanneer partijen uit elkaar gaan, kunnen zij echter ook andere afspraken maken over de verdeling van hun pensioen. Zo is het mogelijk om een andere verdeling af te spreken, te kiezen voor conversie of het ouderdomspensioen helemaal niet te verdelen.

Formulier ter mededeling van scheiding

Op basis van de WVPS betaalt de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) het ouderdomspensioen uit aan de pensioengerechtigde en de ex-partner. Dit wordt het verevenen van het pensioen genoemd. Om dit pensioen uit te kunnen betalen, moet de pensioenuitvoerder wel van de scheiding op de hoogte zijn. Hiervoor dient deze binnen twee jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen te ontvangen.

Ruim de helft van de ondervraagde gescheiden respondenten heeft dit formulier ingevuld en opgestuurd. Van de mensen die geen gebruik hebben gemaakt van dit formulier, heeft 31 procent geen afspraken gemaakt over de verdeling van het pensioen.

Wanneer de pensioenuitvoerder het formulier niet binnen twee jaar na de scheiding ontvangt, is deze niet meer verplicht om mee te werken aan een rechtstreekse uitbetaling aan de ex-partner. De ex-partner houdt echter wel recht op een deel van het ouderdomspensioen. De partner die het pensioen heeft opgebouwd, moet in dat geval zelf zijn of haar deel aan de ex-partner uitbetalen.

Het belang van deskundige begeleiding bij de scheiding

Deskundige begeleiding bij de scheiding zorgt ervoor dat partijen op de hoogte zijn van de in WVPS opgenomen standaardregeling en de alternatieven. Deskundige begeleiding zorgt er tevens voor dat ex-partners de pensioenuitvoerders tijdig informeren over de scheiding om de rechtstreekse uitbetaling aan de ex-partner -de verevening- te realiseren.

Voor meer informatie over de WVPS en de alternatieven zoals conversie kunt u contact opnemen met een mediator van Raad & Daad, Advies & Mediation B.V.Gerelateerde blogs

Back To Top