skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Uitzending Tros Radar over echtscheiding en eigen woning

Maandag 13 januari 2014 besteedde Tros Radar een deel van de uitzending aan de gevolgen van de nieuwe hypotheekregels die per 1 januari 2013 van kracht zijn voor de eigen woning in het geval van een echtscheiding.

Indien echtelieden samen een eigen woning bezitten, wordt toedeling van de woning aan één partner door de belastingdienst uitgelegd als een nieuwe verkrijging door deze partner van een halve woning. De partner die de woning krijgt toebedeeld was dus al eigenaar van een halve woning maar verkrijgt daar nu de andere helft van de ex-partner bij. Hetzelfde geldt voor de hypotheek. Er is dus een nieuwe verkrijging van een halve woning én van een halve hypotheek.

Gevolgen bij echtscheiding en eigen woning

Deze hypotheek valt onder de nieuwe hypotheekregels. Dat betekent dat deze, wil men voor hypotheekrente aftrek in aanmerking blijven komen, annuïtair afgelost moet worden in 30 jaar. Tros Radar stelt vast dat dit veelvuldig tot grote problemen leidt.

Raad & Daad, Advies & Mediation B.V. heeft een oplossing voor dit probleem ontwikkeld. Dit kan door de woning juridisch niet te verdelen maar economisch wel. Daarnaast blijft de hypotheek onverdeeld. De partner die de woning verlaat, houdt dus een schuld aan de bank maar krijgt een vordering op de ex-partner. Deze vordering wordt omgezet in een contractueel vastgelegde annuïtaire geldlening. De maandelijkse annuïteit wordt aangewend om de oorspronkelijke hypotheek in 30 jaar voor de helft af te lossen, hetgeen boetevrij is toegestaan.

Bovenstaande oplossing leidt er toe dat de hypotheekrente aftrek volledig blijft bestaan. Per saldo zal wel de maandlast stijgen indien voorheen niet werd afgelost of gespaard.

Bovenstaande oplossing biedt een groeiende groep mensen de mogelijkheid een gedwongen verkoop bij echtscheiding te voorkomen. Deze oplossing is echter complex, heeft neveneffecten en moet juridisch waterdicht worden vastgelegd. Daarmee ondersteunen wij de oproep aan het ministerie van Financiën om snel met een definitieve en werkbare oplossing te komen. De voorgestelde oplossing in Tros Radar om het mogelijk te maken de Eigen Woning schuld fiscaal te verdelen, is daarbij een reële optie.Gerelateerde blogs

Back To Top