skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Fiscale behandeling partneralimentatie voor ex-samenwoners

Bij het verbreken van een huwelijk vloeit een alimentatieverplichting rechtstreeks voort uit de wet. Voor de alimentatiegerechtigde partij is de ontvangen partneralimentatie belast als inkomen; voor de alimentatieplichtige partij is dit fiscaal aftrekbaar van het inkomen. Voor ex-samenwoners ontbreekt deze wettelijke grondslag voor de alimentatieverplichting. In het samenlevingscontract of in het scheidingsconvenant kunnen partijen wel in onderling overleg de betaling van een partneralimentatie overeenkomen. De vraag die dan opkomt, is wat de gevolgen hiervan zijn voor de inkomstenbelasting.

In een brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 24 juni 2015 verschaft de Staatssecretaris duidelijkheid over de fiscale behandeling van partneralimentatie voor ex-samenwoners.[1]

Gelijke behandeling partneralimentatie voor ex-samenwoners en ex-echtgenoten

In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat uit praktische overwegingen en vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, ex-samenwoners hetzelfde dienen te worden behandeld als ex-echtgenoten. Er moet derhalve worden aangesloten bij de Tremanormen voor wat betreft de fiscaal aanvaardbare hoogte van de partneralimentatie.  De partneralimentatie wordt, zolang deze de Tremanormen niet overschrijdt, geacht te strekken tot het voldoen aan een natuurlijke verbintenis, zowel voor de inkomsten- als de schenkbelasting.

Om fiscale aftrek voor de betalende ex-samenwoner -in tegenstelling tot de betalende ex-echtgenoot- mogelijk te maken, moest er voorheen sprake zijn van een dringende morele verplichting. Daarnaast moest gekeken worden of de betaler vrijgesteld kon worden van schenkbelasting op grond van een natuurlijke verbintenis. Hierover kon in de praktijk discussie ontstaan tussen de betaler en de belastinginspecteur.

Aan deze onzekerheid is met de brief van de Staatssecretaris nu een einde gekomen.  Ex-samenwoners die in het samenlevingscontract of scheidingsconvenant een alimentatieverplichting overeenkomen, kunnen dus -net als ex-echtgenoten- de betaalde alimentatie fiscaal aftrekken en zij zijn hiervoor tegelijkertijd vrijgesteld van schenkbelasting.

[1] http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z12952&did=2015D26012Gerelateerde blogs

Back To Top