skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Lijfrente bij echtscheiding

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen kent de verdeling van een lijfrente bij echtscheiding een boel haken en ogen. Omdat u de betaalde premie of inleg van de lijfrentepolis of lijfrente-bankspaarrekening kunt aftrekken van de inkomstenbelasting, is de uiteindelijke uitkering belast. Maak dus goede afspraken en laat deze afspraken zorgvuldig vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

In beginsel zijn er de volgende vier mogelijkheden:

Lijfrente bij echtscheiding beëindigen

Het is meestal mogelijk ervoor te kiezen de verzekering te beëindigen of op te heffen. In de polisvoorwaarden is dan vaak bepaald dat de verzekeraar de opgebouwde contante waarde uitkeert. Deze uitkering moet in beginsel worden verdeeld, ieder de helft. Deze uitkering wordt echter ineens belast tegen het hoogste tarief. Tevens moet u vaak revisierente betalen. Financieel is dit daarom doorgaans erg ongunstig.

Lijfrente bij echtscheiding samen aanhouden

Het is ook mogelijk om de verzekering samen aan te houden en de premieverplichting samen te blijven voldoen. Hierbij moet goed worden afgesproken wie tot de einddatum de premie betaalt, wie de verzekerde is en wie de begunstigde. Het is ook van belang de verzekeraar van deze afspraak op de hoogte te stellen. De uiteindelijke belaste uitkering wordt vervolgens samen gedeeld.

Lijfrente bij echtscheiding splitsen

Het verdelen van de waarde van een verzekering kan zonder belastingheffing plaatsvinden door de verzekeraar de opdracht te geven de waarde te splitsen en te verdelen over twee nieuwe polissen. Zo kunt u ieder zelfstandig een eigen polis voortzetten. U kunt dan ieder voor zich (uiteraard conform de voorwaarden van de polis) bepalen wat het moment van uitkering zal zijn en/of u een premie blijft betalen.

Lijfrente bij echtscheiding verdelen

Het is ook mogelijk de polis toe te delen aan één van beiden. De andere partner heeft vervolgens recht op de helft van de waarde. Hierbij is het gebruikelijk de afkoopwaarde van de polis te verminderen met de op het moment van verdeling geldende belastinglatentie.

De ontvangende partner dient het ontvangen bedrag vervolgens in de aangifte inkomstenbelasting te betrekken als inkomen in box 1. Voor de betalende partner is het betaalde bedrag aftrekbaar in box 1. Hierdoor moet de ontvangende partner hierover belasting betalen en krijgt de betalende partner hierover belasting terug. Dit ongewenste fiscale gevolg kan grotendeels worden opgelost. Hiertoe moeten partners elkaar in het jaar van ontbinding van het fiscaal partnerschap voor het hele jaar aanmerken als fiscaal partners en gebruik maken van de toerekeningsmethode.

Advies nodig?

Wilt u meer informatie over het verdelen van de lijfrente bij echtscheiding of een afspraak maken met een van onze specialisten? Neem vrijblijvend contact op.

 Gerelateerde blogs

Back To Top