skip to Main Content
085 - 0091850 contact@raad-daad.nl Ma - Vrij : 09.00 - 17.00
8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Een zieke werknemer, wat nu?

Als een werknemer langdurig ziek is, is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Het is belangrijk hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Zo kan wellicht worden voorkomen dat een werknemer langer afwezig is dan nodig. Het is daarom belangrijk dat de werkgever regelmatig contact zoekt met de werknemer.

Loon van de zieke werknemer

Een werkgever is gedurende de eerste twee jaar verplicht het loon van een zieke werknemer door te betalen. Voor sommige groepen werknemers kan de werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen.
Tijdens het eerste jaar dat een werknemer ziek is, is de werkgever verplicht minimaal 70% van het loon door te betalen. Indien dit minder is dan het minimumloon, dan is de werkgever verplicht dit aan te vullen tot het minimumloon. Hoeveel procent van het loon een werkgever exact moet betalen, staat in de CAO of in de arbeidsovereenkomst. De werkgever is ook verplicht om de pensioenpremies en het vakantiegeld door te betalen.
Als een werknemer na dit jaar nog steeds ziek is, is de werkgever verplicht om ook in het tweede ziektejaar minimaal 70% van zijn loon door te betalen. Maar als dit minder is dan het minimumloon, hoeft de werkgever dit niet langer aan te vullen. Wanneer de inkomsten van de werknemer onder het minimumloon liggen, kan de werknemer zelf een toeslag aanvragen bij het UWV.

Bedrijfsarts of arbodienst

Een werkgever doet er goed aan zo snel mogelijk een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen als een werknemer ziek wordt. Indien de werkgever verwacht dat een werknemer voorlopig niet kan werken, maakt een bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse. Hierbij onderzoekt de bedrijfsarts wat de beperkingen zijn van de werknemer en wat betekent dit voor zijn of haar mogelijkheden om te werken. Daarnaast geeft de bedrijfsarts in deze probleemanalyse een advies aan zowel de werknemer als de werkgever voor het plan van aanpak.

In het plan van aanpak worden afspraken gemaakt over de re-integratie van de werknemer. Om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken nakomt, wijzen de werkgever en de werknemer een casemanager aan. Dit kan een medewerker van de arbodienst zijn, of een werknemer binnen het bedrijf.

Re-integratie zieke werknemer

De werkgever is verplicht om samen met de werknemer te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De werknemer is verplicht om aan de re-integratie mee te werken. Bijvoorbeeld door een cursus te volgen of door tijdelijk ander werk binnen de organisatie te accepteren of zelfs daarbuiten. De werkgever kan voorstellen van een werknemer hiertoe alleen afwijzen als de werkgever hiervoor zwaarwegende redenen heeft.
Het UWV heeft doorgaans geen rol in het re-integratie traject. Wel kan het UWV een deskundigenoordeel uitvoeren. Ook kan een werkgever bij het UWV vergoedingen aanvragen voor aanpassingen van de werkplek of hulp voor een werknemer.

Na 42 weken

Als een werknemer na 42 weken nog niet (volledig) aan het werk is, moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV: de 42e-weekmelding.
In de tussentijd blijven werkgever en werknemer samen werken aan de re-integratie. Alle documenten waarin de re-integratieafspraken worden vastgelegd moeten goed worden bewaard in het re-integratieverslag. De werknemer heeft het re-integratieverslag nodig als hij of zij na twee jaar ziekte een WIA-uitkering gaat aanvragen.

WIA-uitkering aanvragen

Uiterlijk in de 93e week dat een werknemer ziek is, moet de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Aan de hand van het re-integratieverslag onderzoekt het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. Indien blijkt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen, dan moet de werkgever het loon van de werknemer na twee jaar ziekte maximaal nog één jaar doorbetalen. Deze periode kan korter worden als de werkgever alsnog aan de verplichtingen voldoet.

Een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is en hoeveel procent hij of zij nog kan verdienen van zijn of haar oude loon. Indien een werknemer nog 65% of meer van dit loon verdienen, dan krijgt de werknemer geen WIA-uitkering.

Hulp nodig?

Wilt u meer informatie over de rechten en plichten bij ziekte of een afspraak maken met een van onze specialisten? Neem vrijblijvend contact op.



Gerelateerde blogs

Back To Top